Bygdebilen

Behov for skyss til arrangement og aktiviteter? Bygdebilen Nore og Uvdal kan være et alternativ.

Bygdebilen Nore og Uvdal kan benyttes til å kjøre pensjonister, personer med spesielle behov, barn og unge i forbindelse med lag og foreningers arrangement basert på frivillighet.

Ta kontakt på tlf..97 69 39 17

Sosiale media

2021 © Nore og Uvdal frivilligsentral